10/08/2015,

Zomervakantie en openingstijden:

Doceer is de hele zomer open. Tot 20 juli zijn we gewoon vanaf 07.30 uur bereikbaar en van 23 juli t/m 11 augustus zijn we vanaf 08.30 uur bereikbaar. Vanaf 14 augustus zijn we weer vanaf 07.30 uur bereikbaar.

Wil jij komend schooljaar als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste vacature?

Log dan snel in en maak jouw Doceer profiel klaar voor het nieuwe schooljaar. Je kunt inloggen door naar de internetomgeving van Doceer te gaan. Het compleet invoeren stelt ons in staat om je optimaal te benaderen.

Voorgaand gepubliceerde nieuwsberichten

Invalpool Management met Sintact

Doceer verzorgt voor scholen sinds kort het totale management van de invalpool. Hiervoor is een samenwerking afgesloten met Sintact.

Invalpool Management

Sinds kort verzorgt Doceer voor scholen het management van de invalpool met behulp van de software van Sintact. Scholen kunnen er voor opteren om zelf de invalpool te beheren m.b.v. deze software of om het totale beheer uit te besteden bij Doceer.

Door de samenwerking met Sintact kunnen scholen per vervanging kiezen tussen een tewerkstelling van de invaller/invalster middels een directe tijdelijke aanstelling, een aanstelling op Payrollbasis of voor het inzetten van een uitzendkracht van Doceer. Het administreren van de opbouw van de diverse verplichtingen gebeurt bovendien door Doceer/Sintact en de declaraties bij het Vervangingsfonds kunnen rechtstreeks bij de PoolTool worden aangeleverd.

Samenwerking met Rtw Factory

Doceer werkt samen met RtW Factory. Als specialist in arbeidsbemiddeling voor het onderwijs bundelen wij onze krachten met de specialist in het leren solliciteren en verantwoorde uitstroomtrajecten. Met de krachtige Ready-to-Work methode en het ‘Outplacement Light’ traject bieden we scholen en werknemers een efficiënte maatwerkoplossing in het soms moeilijke traject van herplaatsen en outplacement.

De kern van de dienstverlening is de Ready-to-Work methode die kandidaten in zes modules begeleidt in het leren solliciteren. De methode is naar wens uit te breiden met een aantal maatwerk modules om de kandidaat te ondersteunen in het van-werk-naar-werk proces. RtW Factory spreekt van ‘outplacement light’ als de Ready-to-Work methode wordt gecombineerd met één of meer maatwerkmodules. Na een eerste intakegesprek bepaalt de RtW coach samen met de kandidaat wat het meest kansrijke traject is. Daarbij kan FairFlex de kandidaat indien gewenst ondersteunen, door te helpen met het zoeken naar een geschikte en uitdagende nieuwe functie binnen het onderwijs.
 

Doceer sponsor van de Masterclass Onderwijs Management

De onderwijssector is in beweging. Daarom organiseerden RTL Z en Nyenrode Business Universiteit op 11 september een masterclass voor en door de onderwijssector. Doceer was sponsor van deze masterclass.

Onderwijsorganisaties staan voor grote uitdagingen. Budgetten staan onder druk, leerlingenaantallen lopen terug en schaalvergroting is aan de orde van de dag. De kwaliteit van het onderwijs is continue topic in de media en de regelgeving vanuit de overheid legt een grote druk op de sector.

Tijdens de masterclass op 11 september is uitvoerig over deze thema’s gesproken en werden door diverse sprekers waardevolle inzichten gedeeld. Indien u meer wilt weten over deze thema’s of over de mogelijkheden die Doceer u kan bieden om op vernieuwende wijze met u personeelsplanning en personeelsmanagement om te gaan, dan staan wij voor u klaar.

Cursus “Gedragsprobleem of gedragsstoornis?”
Recentelijk heeft Doceer in Meppel een cursus “Gedragsprobleem of gedragsstoornis?” georganiseerd. Dit in samenwerking met de Driespan Academie uit Etten-Leur.

Voor de cursus waren 11 deelnemers uitgenodigd. Zij zijn werkzaam of werkzaam geweest voor Doceer. Met deze cursus wilden we de cursisten kennis laten maken met de achtergronden van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen die bij de leerlingen kunnen voorkomen. Er werd o.a. ingegaan op het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D, ODD en overige psychiatrische stoornissen.

Tijdens de cursus werden de cursisten gevraagd om eigen ervaringen te delen betreffende dit onderwerp en wat de handelwijze was met deze leerlingen. Astrid, cursusleider en ervaren leerkracht binnen dit onderwerp, gaf hierop handelingsadviezen.

Daarnaast werd er door Astrid informatie gegeven hoe men een leerling met een probleem en/of stoornis kan herkennen. Daaropvolgend werden er voorbeelden gegeven uit o.a. de praktijk.

De reacties op de cursus waren enthousiast. Over het algemeen vond men het fijn om ervaringen uit te wisselen en daarop handelingsadviezen te krijgen. Meer inzicht over het herkennen van een probleem en / of stoornis werd als leerzaam ervaren.

2011: jubileum jaar
Doceer viert in 2011 haar 10 jarig jubileum.  Op de NOT hebben we dit ingeluid met een mooie stand en de “premiere” van twee filmpjes waarin diverse opdrachtgevers, leerkrachten en docenten aan het woord komen over hun ervaringen met FairFlex Onderwijs.

Opdrachtgevers en kandidaten blij met ABP pensioen
Vanaf het schooljaar 2010/2011 biedt Doceer haar leerkrachten, docenten en opdrachtgevers de mogelijkheid om te kiezen voor pensioen opbouw via het ABP of via het Stipp, het pensioenfonds van de flexbranche. De keuze vindt plaats in overleg tussen de school, de leerkracht en Doceer. Aansluiting bij het ABP is uitsluitend mogelijk bij contracten van minimaal 3 maanden. Dit alles betekent, dat de honoreringsregelingen van Doceer nu volledig – dus ook vwb het pensioen – hetzelfde zijn als wanneer een leerkracht in dienst is bij de school.

Zowel opdrachtgevers als kandidaten hebben zeer positief op deze nieuwe mogelijkheid gereageerd en een groot deel van de leerkrachten en docenten die dagelijks via Doceer werken, bouwt inmiddels pensioen op bij het ABP.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

We are available on weekdays from 8.30 am to 5 pm, Monday to Wednesday we are even available from 7.30 am.

Terug naar de homepagina