Zoekt u personeel?

Doceer zoekt en vindt mensen voor vacatures op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het mbo. Van leerkracht tot directielid, van vaste aanstelling tot invaldag. Een vacature aanmelden of op korte termijn een invaller regelen was nog nooit zo eenvoudig. Onder de knop op de homepage van deze site kunt u kosteloos invullen wie u zoekt en wat uw eisen en wensen zijn. De intercedenten van Doceer gaan diezelfde dag nog op zoek naar de juiste kandidaat op basis van no cure no pay. Dit scheelt u advertentiekosten én het doorworstelen van een stapel cv’s. We nemen binnen 24 uur contact op, met een selectie van geschikte kandidaten op basis van ervaring, opleiding en voorkeur. U ontvangt één of meer korte beschrijvingen en CV’s, zodat u zelf kunt bepalen wie u uitnodigt.

Is er een klik tussen kandidaat en schoolbestuur, dan zijn er tal van mogelijkheden. U kunt de kandidaat van Doceer direct zelf in dienst nemen voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar u kunt ook kiezen voor detachering of uitzending. In dat geval loopt u geen enkel werkgeversrisico en bouwt u geen verplichtingen op. Dat maakt het mogelijk om een leerkracht voor een langere periode via ons proef te laten draaien. Voor de tijdelijke vervanging van een zieke collega kunnen we een overeenkomst opstellen die u dagelijks kunt opzeggen. Leerkrachten die via Doceer werken worden altijd volledig conform de CAO-voorwaarden van uw eigen school gehonoreerd en bovendien bestaat de mogelijkheid tot pensioenopbouw via het ABP.

Onderstaand treft u een beknopt overicht aan van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Dat alles voor een zeer gunstig tarief.

Werving & Selectie

Wanneer Doceer een geschikte kandidaat voor uw vacature heeft gevonden, kunt u deze medewerker direct een dienstverband bij uw school aanbieden. Werving & Selectie is vooral geschikt voor reguliere functies. U betaalt éénmalig een bemiddelingssom. De hoogte van dit bedrag is niet afhankelijk van het salaris van de medewerker, maar van de functie en werktijdfactor. Wij onderhouden tijdens en na de proeftijd contact met u en de medewerker over het verloop van de samenwerking.

Uitzenden

Een medewerker op uitzendbasis betekent optimale flexibiliteit. Uitzending is geschikt voor kortdurende vervangingen, zelfs voor één dag. De school ontvangt alleen een factuur voor de gewerkte uren. Tijdens vakantie of ziekte betaalt u niets: die kosten zijn voor Doceer. Uitzending is zeer geschikt voor leerkrachten die onregelmatig invallen. De eerste 12 weken heeft u geen opzegtermijn, daarna is de opzegtermijn beperkt tot een aantal dagen. Deze flexibele vorm is mogelijk tot 78 weken zonder enige urengarantie. Bij alle uitzendcontracten worden vanaf het begin de arbeidsvoorwaarden toegepast volgens de onderwijs CAO.

Detacheren

Een detacheringcontract biedt zekerheid én flexibiliteit. De medewerker heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd met Doceer en wordt gedetacheerd bij de school. Bij contracten van drie maanden of langer is tussentijds opzeggen uitgesloten. Gedetacheerde medewerkers hebben voor de duur van het contract de garantie van werk en inkomen, daarom wordt ook aan de school een garantie gevraagd voor een bepaalde minimum werktijdfactor en minimum periode. Detachering kan een goede oplossing zijn voor een langdurige vervanging, maar ook voor de duur van een bepaald project. Een ander voordeel is dat beide partijen, zowel de school als de medewerker, gedurende een langere periode kunnen beoordelen of ze goed bij elkaar passen.

Payrolling

Payrolling is het uitbesteden aan Doceer van het juridisch werkgeverschap. Met payrolling kunt u flexibel inspelen op de ontwikkelingen binnen uw school zonder het financiële risicote lopen op ziekte-, WW- of wachtgeldverplichtingen. Wanneer u zelf een kandidaat heeft gevonden voor uw vacature, kan Doceer hem of haar in dienst nemen voor de door u gewenste periode. Op die manier heeft u geen werkgeversrisico noch opbouw van werkgeversverplichtingen. Het kan ook zijn dat u voor de keuze staat om een medewerker een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden of te stoppen omdat er geen ruimte is in de formatie. Via Doceer kunt u deze medewerker langer op tijdelijke basis laten werken. Zo blijft uw formatie flexibel.
Wanneer u gebruik maakt van payrolling via Doceer, betaalt u een beduidend lager tarief dan bij het zoeken naar kandidaten voor uw vacature; wij hoeven immers geen kandidaat te werven.
Payrolling is mogelijk van één dag tot een volledig schooljaar.

Invalpool Management

Doceer managet zonodig uw gehele invalpool. Voor het inroosteren van invalkrachten maken wij gebruik van de invalpool manager van Sintact. Hierdoor kunnen u en uw medewerkers ook zelf on-line de beschikbaarheid van invallers bekijken en/of overzicht houden over de ingeroosterde leerkrachten. Wij houden bovendien de opbouw van werkgeversverplichtingen voor u in de gaten.

Interim Management

Staat uw school voor een reorganisatie? Is de directeur plotseling uitgevallen? De ervaren interim managers van Doceer zijn gespecialiseerd in de tijdelijke invulling van directiefuncties. Ze zijn eraan gewend zich snel in te werken op een nieuwe school en kijken met een frisse blik naar oude problemen. Onze interimmers zijn flexibel, hebben de benodigde opleiding en ervaring en kunnen op basis van detachering worden ingezet. De beloning en inschaling is conform de CAO van uw school.

Ons aanbodUw voordeel
Werving & Selectie• geen advertentiekosten
• Doceer doet de voorselectie
• no cure no pay
• u betaalt eenmalig bemiddelingskosten
Uitzenden• u kunt dagelijks opzeggen
• u betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren
• u hoeft geen uren te garanderen
• vervanging vanaf 1 dag
• salaris en reiskosten conform onderwijs CAO
Detacheren• contract voor bepaalde tijd
• vaste wtf per week, facturatie per maand
• biedt zekerheid van werk en inkomen aan kandidaat
• biedt zekerheid aan de school voor de hele periode, bijv. bij zwangerschapsverlof
• salaris en reiskosten conform onderwijs CAO
Interim ManagementOnze kandidaten:
• zijn bevoegd en ervaren
• hebben de benodigde expertise in huis
• zijn deskundig, flexibel en snel inzetbaar
• worden beloond conform de onderwijs CAO
 Payrolling• Doceer neemt uw kandidaat in dienst
• Doceer verzorgt de salarisadministratie
• u bouwt geen enkele werkgeversverplichting op
• er zijn meer contracten mogelijk gedurende langere tijd dan wanneer u zelf een dienstverband aanbiedt
• u kunt flexibel inspelen op de ontwikkelingen binnen uw school en loopt geen risico